Projektowanie części maszyn

Współczesny rynek pracy wymaga od pracownika nieustannego szkolenia oraz dostosowywania swoich umiejętności i wiedzy do zmieniającego się dynamicznie rynku.

Na rynku pracy coraz chętniej poszukiwani są pracownicy, którzy zyskali potwierdzone dyplomem umiejętności z zakresu szeroko rozumianego wykształcenia inżynierskiego, komputerowego, projektowego i graficznego. Ich pozycja na rynku pracy w stosunku do innych pracowników jest zdecydowanie najsilniejsza i z racji perspektyw rozwoju gospodarki należy uznać, że przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości, nieustannie będzie rosnąć. To jeden z podstawowych powodów, dla których szkolenia dotyczące obsługi programów do projektowania części, maszyn i urządzeń, należy uznać za inwestycje we własny rozwój i możliwość znalezienie dużo lepiej płatnej i bardziej satysfakcjonującej pracy. Ukończenie tego typu szkoleń pozwala nam na zdobycie zatrudnienia na rynku projektantów, firm konstrukcyjnych, jako inżynier procesu czy w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych. Zdobyte umiejętności mogą nam także pomóc, kiedy staramy się o posadę w jednej z firm informatycznych czy programistycznych. Korzyść jest tutaj podwójna, gdyż na rynku pracy brakuje osób, które miałyby podobne kompetencje, potwierdzone oficjalnym komunikatem z ukończonego kursu. Brakuje bowiem strategicznego kształcenia w tej materii, a kolejne szkoły wyższe nie nadążają jeszcze za wyzwaniami, jakie stawia im nowoczesny rynek i wykorzystanie najnowszych technologii w procesie produkcyjnym.

Szkolenie pozwoli nam się zapoznać z elementami procesu konstruowania. Nabędziemy umiejętność w zakresie tworzenia i odczytywania danych z dokumentacji technicznej, a także przekładania dokumentacji na poziom praktycznego wykorzystania. Projektowanie maszyn rozpoczyna się od przekształcenia idei i pomysłów w projekt. Projektowanie wymaga od osoby, która się nim zajmuje podstawowej znajomości dotyczącej tworzenia i odczytywania danych z dokumentacji technicznej. Jej podstawowym elementem są rysunki techniczne danego obiektu. Szkolenie pozwoli nam na określenie podstawowych założeń projektowych na podstawie wyznaczonego celu, ewentualnych ograniczeń oraz określonych działań. Stworzenie szkicu projekty oraz zastosowania kreatywności i tworzenia poszczególnych koncepcji, z których jedna zostanie zastosowana później w praktyce. Nauczymy się też tworzenia schematu strukturalno-funkcjonalnego. Dzięki czemu będziemy wiedzieć, w jaki sposób wyodrębnić poszczególne elementy projektowanej maszyny czy urządzenia. Wykorzystanie nowoczesnych i funkcjonalnych programów takich jak Inventor HSM pozwoli nam znacznie skrócić czas projektowania, dzięki możliwości szybkiego wprowadzenia zmian oraz modyfikację schematów. Ich zastosowanie to też możliwość określenia kryteriów doboru materiałów, a także stworzeniem schematu działających sił. Program pozwala także na stosowne obliczenia, zgodne z wprowadzonymi do systemu danymi, które dają oszczędność czasu, związanego z etapem eksperymentów oraz prób.

Sama umiejętność obsługi najnowszego oprogramowania to także możliwość rozwijania swoich umiejętności. Kurs da nam podstawowe narzędzie, które może być potem przez nas doskonalone w wybranym przez siebie kierunku. Tym samym nasza umiejętność i fachowość staję się dużo bardziej elastyczna, a tym samym może zostać dopasowana do rosnących i szczególnych wymagań przedsiębiorców i pracodawców. Jednocześnie w prosty i błyskawiczny sposób wyprzedzamy konkurencje, pozbawioną tych umiejętności.

Autodesk Simulation Mechanical

Autodesk Simulation Mechanical to specjalistyczne oprogramowanie z rodziny CAD, którego przeznaczeniem jest wykonywanie szczegółowych analiz liniowych i nieliniowych z zakresu wytrzymałości materiałów. Autodesk Simulation Mechanical jest pakietem, którego cykl życia jest na ukończeniu, co oznacza, że sam w sobie nie jest już rozwijany, a jego funkcjonalność ewoluuje w podobnych narzędziach producenta, firmy Autodesk. Tym niemniej, Autodesk Simulation Mechanical jest narzędziem sprawdzonym, które może być z powodzeniem wykorzystywane jeszcze przez długie lata.

Podstawowe zastosowania

Podstawowym sposobem zastosowania narzędzi dostępnych w pakiecie Autodesk Simulation Mechanical jest wykonywanie analiz liniowych i nieliniowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Są to klasyczne analizy wytrzymałościowe, w których bada się siły oddziałujące na materiały, jak również analizy termiczne i elektrostatyczne.
Działanie pakietu Autodesk Simulation Mechanical oparte jest przede wszystkim na bazach ALGOR oraz Nastrana, co sprawia, że jego wyniki są bardzo wiarygodne, powtarzalne oraz de facto stanowią standard w branży. Przekłada się to także na możliwość wykorzystywania narzędzia z wieloma różnymi projektami. Nakładka Autodesk SimStudio daje możliwość otwierania i edytowania projektów przygotowywanych w bardzo różnych narzędziach z rodziny CAD, dzięki czemu przy jednym projekcie mogą współpracować osoby wyposażone w bardzo różne oprogramowanie. Samo narzędzie jest też w stanie przeprowadzić optymalizację projektu, uprościć model i w ten sposób przygotować go do przeprowadzenia prostszej symulacji.

 
Korzyści ze stosowania narzędzia Autodesk Simulation Mechanical

Autodesk Simulation Mechanical to rozwiązanie wykorzystywane przede wszystkim przy badaniu efektywności zastosowanych rozwiązań. Nowe produkty mogą być za jego pomocą zbadane w sposób cyfrowy zanim w ogóle rozpocznie się praca nad pierwszym realnym prototypem. W ten sposób nie tylko dokonuje się ogromnych oszczędności na materiałach i redukuje się tym samym koszty, ale jeszcze w sposób wyraźny przyspiesza się pracę nad wszystkimi projektami. Możliwe jest wprowadzanie zmian w modelu komputerowym i ich testowanie bez konieczności tworzenia produkowania jakichkolwiek fizycznych elementów.

Oprogramowanie wyposażone jest w modele materiałowe, za pomocą których można odpowiednio modelować elementy. Wymagania systemowe pakietu są minimalne i dla najnowszej wersji pokrywają się z wymaganiami systemu operacyjnego Windows 7 x64.

Jaki jest zakres szkolenia z programu Inventor dla zaawansowanych?

Inżynierowie w obecnych czasach posługują się nie tylko ekierką, cyrklem, tuszem oraz kawałkiem papieru, ale coraz częściej korzystają z narzędzi wspomagających tworzenie. Jednym z nich jest program Inventor, pozwalający na łatwe stworzenie projektu konstrukcyjnego np. maszyny.

 

Continue reading “Jaki jest zakres szkolenia z programu Inventor dla zaawansowanych?” »

Na czym polegają szkolenia z programu Inventor dla początkujących?

W dzisiejszych czasach znajomość oprogramowania wspomagającego programowanie jest ważną zaletą przy wyborze odpowiedniego kandydata do pracy przez dział rekrutacji. Dlatego też wielu ludzi wybiera kursy mające pokazać jak wygląda praca w danym programie.

Continue reading “Na czym polegają szkolenia z programu Inventor dla początkujących?” »

Zalety Desktop Subscription

Użytkownicy oprogramowania firmy Autodesk rzadko spoglądają w kierunku konkurencji. Klasyczne produkty, takie jak AutoCAD czy 3DS Max stale poszerzają liczbę użytkowników, nic więc dziwnego że wielu z nich szuka sposobu na stosunkowo korzystne przedłużanie licencji na użytkowanie tego oprogramowania. Takim sposobem jest niewątpliwie nowa licencja dostępna w systemie Autodesk Subscription.

Continue reading “Zalety Desktop Subscription” »

Najlepsze oprogramowanie do projektowania na rynku.

Firma Autodesk to czołowy producent różnorodnego oprogramowania do projektowania 3D, usług projektowania, inżynierii i nawet rozrywki. Wysokie doświadczenie i niezwykłe zaangażowanie w wykonywaną pracę powodują, że oprogramowanie dostępne w firmie jest na wyjątkowo wysokim poziomie. Jest w zasadzie bezkonkurencyjne i nie ma dla siebie żadnego zagrożenia.

Continue reading “Najlepsze oprogramowanie do projektowania na rynku.” »

Projektowanie może być przyjemne!

W pracy inżynierów mechanicznych oraz konstruktorów wymagana jest pełna dokładność, twórcze myślenie, a także otwartość na wprowadzanie bieżących zmian w tworzonych projektach. Z tego powodu bardzo ważne jest, by korzystali oni z dopasowanego do ich potrzeb oprogramowania, które pozwoli znacząco zredukować czas tworzenia, a także pozytywnie wpłynie na ich pracę.

Continue reading “Projektowanie może być przyjemne!” »

Twórz projekty z wykorzystaniem 3D

Rozwój komputeryzacji i wprowadzanie coraz nowszych oprogramowań bardzo często wspomaga codzienna pracę wielu ludzi. Dzięki najnowszym programom bez trudu można tworzyć prezentacje, a nawet projekty z wykorzystaniem 3D. Jak to możliwe…? Oczywiście dzięki Autodesk inventor.

Czym jest oprogramowanie Autodesk inventor?

Autodesk inventor jest oprogramowaniem stworzonym przez firmę Autodesk. Jest to niewątpliwe udogodnienie dla konstruktorów oraz projektantów różnorodnych urządzeń. Program zajmuje się projektowaniem trójwymiarowym, czyli projektowaniem 3D. Autodesk inventor buduje model urządzenia w 3D, całkowicie eliminując konieczność budowania fizycznego prototypu urządzenia, które jest bardzo czasochłonne i kosztowne. W chwili ukończenia modelu (fakt ten zatwierdza program) Autodesk inventor wspomaga tworzenie dokumentacji rysunkowej, przekrojów, listy niezbędnych części i wielu innych. Gdy projektant dostrzeże konieczność poprawki modelu 3D, to Autodesk inventor automatycznie naniesie ją na całość dokumentacji.

Autodesk inventor znalazł zastosowanie głównie w branży elektromaszynowej, ponieważ dysponuje wieloma narzędziami wspomagającymi prace osób fizycznych. Oprogramowanie jest niezastąpionym pomocnikiem w modelowaniu części i budowaniu zespołów. Posiada moduł do tworzenia prezentacji i dokumentacji rysunkowej. Autodesk inventor to także narzędzie niezastąpione w toku projektowania części z blach i elementów spawanych. Dodatkowym atutem oprogramowania jest dołączony generator elementów mechanicznych.

Autodesk inventor to program, w skład którego wchodzą trzy moduły. Pierwszym z nich jest moduł do tworzenia części. Drugi to moduł do tworzenia złożeń, zaś trzeci jest moduł do tworzenia dokumentacji. Wszystkie narzędzia programu pozwolą „przebrnąć” przez cały proces modelowania i projektowania.

Zalety Autodesk inventor

1. Automatyczne tworzenie widoków rysunkowych

Ta cecha programu wpływa korzystnie na oszczędność czasu, który należy poświęcić na ręczne tworzenie rysunków. Autodesk inventor sprawnie „nakreśli” rzut urządzenia z przodu, z tyłu czy z każdego boku, a także stworzy jego przekrój oraz obraz izometryczny. Do najważniejszych czynności można zaliczyć
-generację rzutów
-wymiarowanie rysunku
-dodawanie symbolów mechanicznych z dostępne biblioteki
-rozwijanie części z blach
– rysowanie w 2D

2. Szybka aktualizacja

Jeśli w opracowanym modelu projektant dostrzeże pomyłkę lub po prostu zechce coś zmienić, to program Autodesk inventor w szybki i sprawny sposób zaktualizuje pozostałe dokumenty powiązane z danym modelem.

3. Możliwość budowy wirtualnego prototypu

Dzięki tej funkcji obniżone zostają koszty produkcji i zaoszczędzony czas. Zamiast budować standardowy prototyp warto skorzystać z Autodesk inventor. Program nie tylko stworzy taki prototyp, ale także go przetestuje. Dodatkowo sprawdzi dopasowanie części przed zatwierdzeniem do produkcji. Dzięki tym udoskonaleniom zatwierdzony produkt jest tańszy i lepszy.

4. Wykonywanie dokumentacji technicznej

Autodesk inventor to program, który wykonuje rysunek zespołów i ich widok montażowy, który można zastosować w instrukcjach obsługi lub montażu urządzenia. Można umieszczać je także w podręcznikach ćwiczeniowych. Oprogramowanie posiada ponadto możliwość tworzenia animowanych sekwencji ruchów, które znajdą zastosowanie w prezentacjach handlowych lub wizualizacjach.

5. Szybka analiza naprężeń

Autodesk inventor wykorzystuje metodę analizy MES, czyli Metodę Elementów skocznych. Dzieki temu program testuje części pod kątem ich wytrzymałości na dane obciążenie.

6. Zastosowanie renderingu i animacji

Program Autodesk inventor posiada bogatą opcję tworzenia filmów i scenek animowanych oraz fotorealistycznych renderingów. Są one tworzone szybko i w bardzo wysokiej jakości.

To nie wszystkie zalety programu Autodesk inventor, jednego z innowacyjnych rozwiązań w projektowaniu części z uwzględnieniem ujęcia trójwymiarowego. Warto dodać, że oprogramowanie jest czytelne i łatwo się nim posługuje nie tylko profesjonalista.