Autodesk Simulation Mechanical

Autodesk Simulation Mechanical to specjalistyczne oprogramowanie z rodziny CAD, którego przeznaczeniem jest wykonywanie szczegółowych analiz liniowych i nieliniowych z zakresu wytrzymałości materiałów. Autodesk Simulation Mechanical jest pakietem, którego cykl życia jest na ukończeniu, co oznacza, że sam w sobie nie jest już rozwijany, a jego funkcjonalność ewoluuje w podobnych narzędziach producenta, firmy Autodesk. Tym niemniej, Autodesk Simulation Mechanical jest narzędziem sprawdzonym, które może być z powodzeniem wykorzystywane jeszcze przez długie lata.

Podstawowe zastosowania

Podstawowym sposobem zastosowania narzędzi dostępnych w pakiecie Autodesk Simulation Mechanical jest wykonywanie analiz liniowych i nieliniowych z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Są to klasyczne analizy wytrzymałościowe, w których bada się siły oddziałujące na materiały, jak również analizy termiczne i elektrostatyczne.
Działanie pakietu Autodesk Simulation Mechanical oparte jest przede wszystkim na bazach ALGOR oraz Nastrana, co sprawia, że jego wyniki są bardzo wiarygodne, powtarzalne oraz de facto stanowią standard w branży. Przekłada się to także na możliwość wykorzystywania narzędzia z wieloma różnymi projektami. Nakładka Autodesk SimStudio daje możliwość otwierania i edytowania projektów przygotowywanych w bardzo różnych narzędziach z rodziny CAD, dzięki czemu przy jednym projekcie mogą współpracować osoby wyposażone w bardzo różne oprogramowanie. Samo narzędzie jest też w stanie przeprowadzić optymalizację projektu, uprościć model i w ten sposób przygotować go do przeprowadzenia prostszej symulacji.

 
Korzyści ze stosowania narzędzia Autodesk Simulation Mechanical

Autodesk Simulation Mechanical to rozwiązanie wykorzystywane przede wszystkim przy badaniu efektywności zastosowanych rozwiązań. Nowe produkty mogą być za jego pomocą zbadane w sposób cyfrowy zanim w ogóle rozpocznie się praca nad pierwszym realnym prototypem. W ten sposób nie tylko dokonuje się ogromnych oszczędności na materiałach i redukuje się tym samym koszty, ale jeszcze w sposób wyraźny przyspiesza się pracę nad wszystkimi projektami. Możliwe jest wprowadzanie zmian w modelu komputerowym i ich testowanie bez konieczności tworzenia produkowania jakichkolwiek fizycznych elementów.

Oprogramowanie wyposażone jest w modele materiałowe, za pomocą których można odpowiednio modelować elementy. Wymagania systemowe pakietu są minimalne i dla najnowszej wersji pokrywają się z wymaganiami systemu operacyjnego Windows 7 x64.