Projektowanie części maszyn

Współczesny rynek pracy wymaga od pracownika nieustannego szkolenia oraz dostosowywania swoich umiejętności i wiedzy do zmieniającego się dynamicznie rynku.

Na rynku pracy coraz chętniej poszukiwani są pracownicy, którzy zyskali potwierdzone dyplomem umiejętności z zakresu szeroko rozumianego wykształcenia inżynierskiego, komputerowego, projektowego i graficznego. Ich pozycja na rynku pracy w stosunku do innych pracowników jest zdecydowanie najsilniejsza i z racji perspektyw rozwoju gospodarki należy uznać, że przynajmniej w dającej się przewidzieć przyszłości, nieustannie będzie rosnąć. To jeden z podstawowych powodów, dla których szkolenia dotyczące obsługi programów do projektowania części, maszyn i urządzeń, należy uznać za inwestycje we własny rozwój i możliwość znalezienie dużo lepiej płatnej i bardziej satysfakcjonującej pracy. Ukończenie tego typu szkoleń pozwala nam na zdobycie zatrudnienia na rynku projektantów, firm konstrukcyjnych, jako inżynier procesu czy w zakresie projektowania konstrukcji budowlanych. Zdobyte umiejętności mogą nam także pomóc, kiedy staramy się o posadę w jednej z firm informatycznych czy programistycznych. Korzyść jest tutaj podwójna, gdyż na rynku pracy brakuje osób, które miałyby podobne kompetencje, potwierdzone oficjalnym komunikatem z ukończonego kursu. Brakuje bowiem strategicznego kształcenia w tej materii, a kolejne szkoły wyższe nie nadążają jeszcze za wyzwaniami, jakie stawia im nowoczesny rynek i wykorzystanie najnowszych technologii w procesie produkcyjnym.

Szkolenie pozwoli nam się zapoznać z elementami procesu konstruowania. Nabędziemy umiejętność w zakresie tworzenia i odczytywania danych z dokumentacji technicznej, a także przekładania dokumentacji na poziom praktycznego wykorzystania. Projektowanie maszyn rozpoczyna się od przekształcenia idei i pomysłów w projekt. Projektowanie wymaga od osoby, która się nim zajmuje podstawowej znajomości dotyczącej tworzenia i odczytywania danych z dokumentacji technicznej. Jej podstawowym elementem są rysunki techniczne danego obiektu. Szkolenie pozwoli nam na określenie podstawowych założeń projektowych na podstawie wyznaczonego celu, ewentualnych ograniczeń oraz określonych działań. Stworzenie szkicu projekty oraz zastosowania kreatywności i tworzenia poszczególnych koncepcji, z których jedna zostanie zastosowana później w praktyce. Nauczymy się też tworzenia schematu strukturalno-funkcjonalnego. Dzięki czemu będziemy wiedzieć, w jaki sposób wyodrębnić poszczególne elementy projektowanej maszyny czy urządzenia. Wykorzystanie nowoczesnych i funkcjonalnych programów takich jak Inventor HSM pozwoli nam znacznie skrócić czas projektowania, dzięki możliwości szybkiego wprowadzenia zmian oraz modyfikację schematów. Ich zastosowanie to też możliwość określenia kryteriów doboru materiałów, a także stworzeniem schematu działających sił. Program pozwala także na stosowne obliczenia, zgodne z wprowadzonymi do systemu danymi, które dają oszczędność czasu, związanego z etapem eksperymentów oraz prób.

Sama umiejętność obsługi najnowszego oprogramowania to także możliwość rozwijania swoich umiejętności. Kurs da nam podstawowe narzędzie, które może być potem przez nas doskonalone w wybranym przez siebie kierunku. Tym samym nasza umiejętność i fachowość staję się dużo bardziej elastyczna, a tym samym może zostać dopasowana do rosnących i szczególnych wymagań przedsiębiorców i pracodawców. Jednocześnie w prosty i błyskawiczny sposób wyprzedzamy konkurencje, pozbawioną tych umiejętności.